• Transport

Torsbjerg Transport

Mange års erfaring med transport af islænderheste med fokus på hestenes velfærd.

Der kan transporteres op til 3 heste i samme trailer.

Vi tager gerne hestens udstyr og foder med i rimeligt omfang, sålænge det er pakket forsvarligt i lukkede poser.

Diverse transport autorisationer forefindes

Priser:

Starttakst på kr. 300,-

Ved bookning af transport faktureres altid en starttakst. Den dækker bla. Almen slid på bilerne, 30 min til læsning/aflæsning, strøelse, rengøring af bilen efterfølgende.

Vogntime-prisen er herefter (vejledende)  100,- kr. (+ moms) for hver påbegyndte halve time (200,- i timen).

Vogntimeprisen beregnes fra bilen forlader adressen: Røverdal 10; 8800 Viborg og til denne er hjemme igen.

Km-prisen følger statens takster og er ca. kr. 3,75 kr/km (denne bliver ikke tillagt moms)

Hvis hesten ikke ville læsses inden for de afsatte 30 min, bliver der pålagt kr. 100,- +moms pr. efterfølgende halve time.

Der gives ALTID et tilbud inden kørslen påbegyndes og vi aftaler hvordan og hvorledes, så du forinden ved, hvad du kommer til at betale.

Forsikring

Læsning, transport og aflæsning foregår for ejers egen risiko, da man desværre ikke har mulighed for at tegne en forsikring, som dækker i tilfælde af at hesten- på grund af uregerlighed – skulle pådrage sig selv en skade, mens den er i vores varetægt

Der forefindes en fragtføreransvarsforsikring, der ville dække hestens død ved færdselsulykker i.h.t. CMR-loven med ca 80 kr pr. kg. ( ca. 40.000 kr. for en 500kg hest.) Denne finder vi imidlertid overflødig, da de fleste selv har deres hest forsikret i tilfælde af død

Det anbefales derfor alle vores kunder, at have livs- samt ansvarsforsikring på deres hest, da ansvaret og konsekvens for dyrets adfærd, samt ødelæggelse af materiel, under transport med os, altid vil påfalde ejer. Sker materielskade under transport, forvoldt af hesten, træder vores materielforsikring til, men vi tilskriver hesteejer ansvaret for afholdelse af vores selvrisiko på det skadede materiel.

Udstyr:

Vi tager gerne hestens udstyr og foder med i rimeligt omfang, sålænge det er pakket forsvarligt i lukkede poser. Det er 100% ejerens/modtagerens eget ansvar, at få udstyret med, når hesten læsses af

Vi påtager os intet ansvar, for glemt, bortkommet og manglende udstyr, og vi erstatter ikke udstyr, som menes gået tabt i forbindelse med en transport.

Læsning/ Kørsel

Vi påtager os intet ansvar for skrammer og skader, som hesten kan have pådraget sig selv og vores materiel i forbindelse med læsning og kørsel.

Transport

betingelser:

OBS: Hestepasset skal jf. lovgivning altid følge hesten, og skal derfor også følge hesten under transport.

Alle priser for hestetransport er vejledende, tilbud gives individuelt. Efter endelig aftale fremsendes en transportbekræftelse pr. mail.

Bemærk venligst, at når der af Torsbjerg Transport, er fremsendt bekræftelse for turen er bestillingen bindende. Se Afbestillingbetingelser

Man afregner kontant eller med MobilePay ved på/aflæsning eller ved verificeret bank overførsel til konto inden dato for transport.

BEMÆRK: Chaufførerne bærer ikke byttepenge, så sørg for at medbringe det nøjagtige beløb ved kontant betaling.

Nægtes betaling/ bevis for samme, tager chaufføren hestens pas i forvaring. Det sendes naturligvis retur til ejer når betalingen + 50 kr. for returporto er registreret.

Nedenfor kan du ved hjælp af prisberegneren, få et skøn over hvad din transport vil koste.

Men vær opmærksom på at den endelige pris først er verificeret,

når du har modtaget en kontrakt fra Stutteri Torsbjerg

© copyright - stutteritorsbjerg.dk - Design by Hanne Melvej Lyngbye