Opstaldning på Torsbjerg

Vi opstalder Islænderheste, Rideheste og ungheste

Rideheste opstaldes på gården

Ungheste og heste på Mindfulness ferieophold opstaldes i natur-folde ude i bakkerne

Hestene går, som udgangspunkt i løsdrift sommer og vinter.

Hopper, vallakker og hingste går hver for sig på naturfolde i Dollerup Bakker, som er fredede arealer.